TURKISHMAN Yapı kullanma belgesi

Yapı kullanma belgesi

iSKAN İmar Müdürlüğü tarafından verilen ve yapı kullanma iznini gösteren belgedir. Ancak Türkiye’de genellikle yapıların %60’ında yapı kullanma izni (İSKAN) bulunmamaktadır. İnşaat firmalarının; inşaatı projesine uygun yapmaması, sigorta primlerini ve buna benzer giderleri ödememiş olması veya inşaatı kanunların gerektirdiği prosedürlere uygun olarak inşa etmemiş olması İskan belgesinin edinimini engeller.

Arsa sahibi ile müteahhit arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme, İskan’ı müteahhittin alması gerektiği yönünde bilgiler içerir. Müteahhittin bu görevi yerine getirmemesi durumunda ona dava açılabilir. Dava açılması durumunda mahkeme, müteahhittin yapı kullanma izin belgesini almaya mecbur kılacaktır. Eğer taraflar arası dava açılmaması yönünde uzlaşırsa, müteahhit borçlarını ödemekle mükelleftir.

İSKANIN OLMAMASI NELERE YOL AÇAR?

Bilindiği üzere kiralanan bir işyerinin ticari faaliyete girebilmesi için ruhsat belgesi son derece önemlidir. Ruhsat belgesinin müracaatında İskan izninin bulunması gerekmektedir. İzni olmayan yapı hukukta "ayıplı” olarak nitelendirilir ve böyle bir durumda kira sözleşmesi kiracı tarafından feshedilebilir. Belediyenin projede onayladığı kriterlerin dışına çıkıldığı takdirde (proje alanının onaylanması dışında genişletilmesi gibi) yapı kullanım izninin verilmesi mümkün olmayacaktır.

Edinmek istediğiniz konutu banka kredisiyle ödemek istiyorsanız, banka sizden kredi başvuru talebiniz esnasında yapı kullanma iznini isteyecektir. Aksi durumda banka size kredi vermeyecektir.

Gayrimenkulünüzün telefon bağlantısı, su, elektrik ve doğalgaz aboneliği İskansız, kanunlara aykırı olduğu halde yapılmaktadır. Ancak bu durum tehlikelidir. Çünkü binanın belediye tarafından onaylanmadığı ortaya çıkacaktır ve her an takibe alınma riski taşır.

İskanı almanın 6 adımı:

  1. Dilekçe ile bölgenizin bağlı olduğu belediyeye başvurmak
  2. Noter onaylı taahhütname alınması ve Yapı Kullanma İzni Amirliğine verilmesi
  3. Genel İskan raporu hazırlandıktan sonra 3 adet tapu fotokopisinin alınması
  4. Fotokopilerle Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurulması
  5. İskan harçlarının, katılım paylarının ve emlak vergisinin ödenmesi
  6. Vergi dairesinden ilişiğin kesilmesi

Bağlı olduğunuz belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden İskan talebi için gerekli belgelere dair en güncel bilgileri alabilirsiniz.